Nota prawna

Administratorem strony ksiegarniamck.pl jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie. Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych na stronach księgarni przysługują Międzynarodowemu Centrum Kultury.

 

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w księgarni nazwy handlowe stanowią prawem chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Międzynarodowego Centrum Kultury.

 

Żadna informacja zamieszczona w księgarni nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w księgarni przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne. Międzynarodowe Centrum Kultury nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w dowolny sposób, w szczególności do produkcji, dystrybucji, marketingu.

 

Międzynarodowe Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w księgarni bez zgody administratora lub które nie są przez niego opracowywane. Międzynarodowe Centrum Kultury informuje, że serwisy i strony internetowe, do których linki znajdują się w księgarni, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury i w związku z tym nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.