Wydawnictwo MCK

Wydawnictwo naukowe MCK działa w ramach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, które jest narodową instytucją kultury specjalizującą się w problematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej.

Działalność wydawnicza MCK wyrasta z przekonania o potrzebie głębszego poznawania siebie nawzajem, jako że tylko rzetelna wiedza pozwala na przezwyciężenie stereotypów, uprzedzeń i stwarza grunt dla partnerstwa i współpracy w regionie.

Wydawnictwo publikuje zarówno prace naukowe, materiały pokonferencyjne czy eseistykę, jak i albumy prezentujące sztukę europejską, zwłaszcza przełomu XIX i XX wieku, oraz środkowoeuropejskie dziedzictwo materialne. Ważną część działalności wydawniczej MCK stanowią publikacje badań nad sztuką i dziedzictwem ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień jest pojęcie dziedzictwa kulturowego. Podejmujemy nad nim krytyczną i wielostronną refleksję. Wśród naszych autorów znajdują się czołowi współcześni intelektualiści: historycy, historycy sztuki i architektury, specjaliści od fenomenu pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i wszelkich aspektów związanych z jego zarządzaniem.

Przez 30 lat aktywności MCK wypracowało formułę działania, która z jednej strony łączy projekty stricte naukowe, skierowane do grona ekspertów i decydentów, a z drugiej przybliża polskiemu czytelnikowi fascynujący świat historii, kultury i sztuki XX wieku oraz współczesną refleksję intelektualną nt. heritologii ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą. Realizujemy zamówienia hurtowe dla księgarń, bibliotek, instytucji i firm. Można się z nami skontaktować pod adresem: zamowienia@mck.krakow.pl

Wszystkie zamówienia złożone i opłacone do 20 grudnia zostaną wysłane przed Świętami.