Wydawnictwo naukowe MCK działa w ramach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, które jest narodową instytucją kultury specjalizującą się w problematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej.

Wydawnictwo publikuje zarówno prace naukowe, materiały pokonferencyjne czy eseistykę, jak i albumy prezentujące sztukę europejską, zwłaszcza przełomu XIX i XX wieku, oraz środkowoeuropejskie dziedzictwo materialne. Ważną część działalności wydawniczej MCK stanowią publikacje badań nad sztuką i dziedzictwem ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień jest pojęcie dziedzictwa kulturowego oraz jego krytyczna i wielostronna refleksja. Wśród naszych autorów znajdują się czołowi współcześni intelektualiści: historycy, historycy sztuki i architektury, specjaliści od fenomenu pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i wszelkich aspektów związanych z jego zarządzaniem.

Działalność wydawnicza MCK wyrasta z przekonania o potrzebie głębszego poznawania się nawzajem, jako że tylko rzetelna wiedza pozwala na przezwyciężenie stereotypów, uprzedzeń i stwarza grunt dla partnerstwa i współpracy w regionie.

Przez 30 lat aktywności MCK wypracowało formułę działania, która z jednej strony łączy projekty stricte naukowe, skierowane do grona ekspertów i decydentów, a z drugiej przybliża polskiemu czytelnikowi fascynujący świat historii, kultury i sztuki XX wieku oraz współczesną refleksję intelektualną nt. heritologii ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Realizujemy zamówienia hurtowe dla księgarń, bibliotek, instytucji i firm.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy: Konto