Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez stosowne oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres ksiegarnia@mck.krakow.pl.
 4. Zwrot towaru wraz z paragonem lub fakturą powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 5. Zwrot należy kierować na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków z dopiskiem „zwrot”.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy MCK zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru bez kosztów jego dostarczenia.
 7. Koszt opakowania i odesłania towaru do MCK ponosi Klient.
 8. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia pliku cyfrowego (e-book) wyłącznie do momentu jego pobrania z księgarni MCK.
 9. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z MCK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegarnia@mck.krakow.pl. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury) oraz opisać przyczynę reklamacji.
 10. Warunkiem uznania reklamacji jest przesłanie zdjęcia uszkodzonego towaru.
 11. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.
 12. Towar reklamowany należy odesłać na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, z dopiskiem „reklamacja”.