Heritage and Development

Typ wydawnictwa: e-book
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 528
Język: angielski
Format: PDF

0,00 

[omnibus_price_message]

Opis produktu

Książka jest efektem 6 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które odbyło się w 2021 roku. Tematem konferencji były wzajemne relacje pomiędzy dziedzictwem kulturowym a szeroko rozumianym rozwojem. Uczestnicy poruszyli takie tematy skutki zmian klimatycznych dla obiektów zabytkowych czy problem nadmiernej eksploatacji dziedzictwa, wynikający z rozwoju turystyki.

 

Na szczególną uwagę zasługują teksty Melindy Harlov-Csortán, Aleksandra Zlatanov’a tekst zbiorowy Vladana Djokića, Milica P. Milojevića, Aleksandry D. Ɖorđević, Aleksandry Milanović, Mladena Pešića, a także eseje Paolo Del Bianco oraz Ewy Chojeckiej. Poruszają one tematykę m.in. integracji społecznej, odnowy miast, katastrofy klimatycznej i adaptacji. Badacze i badaczki zajmują się takimi kwestiami, jak znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie obywatelskie.

 

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej zbiegło się w czasie z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej. Odbyło się też w trakcie pandemii koronawirusa, która wymusiła i ułatwiła wieloaspektowe przewartościowanie rozważań. W świecie nauk społecznych z coraz większym zainteresowaniem spotyka się pojęcie postwzrostu. Na ile dziedzictwo kulturowe jest lub może stać się katalizatorem rozwoju odczytywanego w zupełnie nowych kategoriach i wartościach? – oto główne pytanie 6. edycji Forum.

Darmowy e-book można pobrać tutaj.

Publikacja w języku angielskim.

Podobne produkty