Praca zbiorowa, Marcin Zgliński (red. nauk.)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. Część V, tom 1. Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej.

Typ wydawnictwa: książka
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 510
Format: 25 × 17.5 cm
Czas wysyłki: 48 godzin

35,00 

[omnibus_price_message]

Opis produktu

W niniejszym tomie czytelnik znajdzie opracowania kościołów, klasztorów i kaplic miasta Brześcia oraz 6 miejscowości z obszaru dawnego powiatu brzeskolitewskiego. Otwiera go historia Brześcia, zawierająca dzieje i problematykę artystyczną świątyń które zostały zniszczone lub przebudowane przez Rosjan podczas przekształcania miasta na twierdzę w l. 1833-1842 (kościoły zakonne z klasztorami Jezuitów, Brygidek, Trynitarzy, Dominikanów, Bernardynów, Bernardynek oraz świątynia szpitalna Księży Komunistów).

Wg przyjętego w serii schematu osobno opracowano zachowane świątynie Brześcia (kościoły parafialne p.w. Podwyższenia Krzyża Św., kaplica w gimnazjum im. Romualda Traugutta, kościół par. p.w. Najśw. Serca Jezusowego na Kijówce, kościół garnizonowy p.w. Św. Kazimierza Królewicza – dawny kościół i klasztor Augustianów) oraz świątynie w miejscowościach Domaczewo, Małoryta, Rakowica, Raśna, Wołczyn, Wysokie Litewskie (kościół parafialny oraz kościół i klasztor Bonifratrów).

Oferta ważna tylko dla klientów indywidualnych.

Podobne produkty